ماه: می 2020

رامتین سیرانی

افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند. دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه آدرس  زعفرانیه ویژگی زمین یا ملک قیمت 3/000/000/000 تومان موقعیت : کاربری ملک : مساحت کل : مساحت زیربنا : پایان کار : دستور نقشه : پروانه ساخت : وضعیت …

رامتین سیرانی ادامه »