ماه: ژانویه 2022

مناقصه پنجره های 102 واحدی قائمیه

صورت وضعيت٥١ واحدى قائميه درب هاي چوبي به تعداد٢٧٠ عدد نصب نشده مخازن اب مصرفي وپمپ ها نصب نشده است كليه (جزئیات بیشتر)  پروژه خريداري ودر حال نصب مي باشد كليه عمليات لوله كشي گاز انجام و مورد تاييد مهندس ناظر قرار گرفته است عمليات تجهيز اسانسور ها در حال انجام است نقشه تفكيكي و …

مناقصه پنجره های 102 واحدی قائمیه ادامه »