ملک به شماره پرونده : 509

نیاوران – خیابان باهنر – روبروی شهرداری 1
ملک 3 بر و براصلی خیابان 65 متر ، دارای سه سند شاهنشاهی – 2 سند که متعلق به 1342 با متراژهای 621 متر و 240 متر با پهنه R اس و یک سند متعلق به سال 1346 دارای پهنه M به متراژ 679 متر است که اینک مجوز باشگاه دارد و به علت قدیمی بودن سند نیاز به پایانکار نیست.
320 میلیارد

مالک : دکتر نخعی

سفیر : آقای نوروزی - خانم بداغی

نوع ملک : کلنگی
موقعیت ملک :
کاربری ملک : مسکونی - اداری
مساحت زمین : 1540
مساحت زیربنای مفید :
پایان کار :
تعداد طبقات :
تعداد واحد :
متراژ واحد ها :
وضع موجود و عمر آن :
نوع سند و مالکیت : تک برگ
نمای ساختمان :

1 )  5% چک رمزدار قیمت پایه ملک جهت ورود به حراج

2 ) 45% قیمت خرید حراج هنگام مبایعه نامه

3 ) 30% الباقی هنگام تحویل ملک

4 ) 20% پایانی هنگام انتقال سند

عکس ها
فیلم
اسناد