لیست املاک حراج تهران

زمان بازدید : ——

ش املاک و مستغلات متراژ قیمت پایه توضیحات ثبت نام
1 اطلاعات بیشتر ثبت نام
2 اطلاعات بیشتر ثبت نام
3 اطلاعات بیشتر ثبت نام
4 اطلاعات بیشتر ثبت نام
5 اطلاعات بیشتر ثبت نام
6 اطلاعات بیشتر ثبت نام
7 اطلاعات بیشتر ثبت نام
8 اطلاعات بیشتر ثبت نام
9 اطلاعات بیشتر ثبت نام

ما مبدع و مجری انحصاری گالری حراج های ملکی به روش

هلندی و انگلیسی در ایران هستیم

 با حضور در حراج های ما ملک های بسیار خاص را بخرید