افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

ولنجک

ویژگی زمین یا ملک

15000 متر پهنه R

10 میلیارد بدهی به شهرداری

40 بدهی به اجرای ثبت – 18000 متر شهرداری بجای تراکم و 22000 متر خارج طرح

 

قیمت

1400 میلیارد تومان

 • زمین        
 • کاربری ملک : پهنه R,G
 • مساحت زمین : 52000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : ورثه ای
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد 

سایر شرایط

خانم مصطفوی

22262225