افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

الهیه – آقابزرگی

ویژگی زمین یا ملک

دو کله

جواز 12 طبقه مسکونی

قابلیت دریافت پروانه در یکماه

 

قیمت

460 میلیارد تومان

 • زمین       
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 2350 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : دارد
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم مصطفوی

22262225