افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

ولنجک

ویژگی زمین یا ملک

این ملک شخصی ساز بوده و در بهترین نقطه در خیابان ولنجک قرار دارد

دارای ۳۳متر بر است.
موقعیت مسکونی، تجاری و اداری می باشد

قیمت

357 میلیارد تومان

   

 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 2100 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ – منگوله دار (3سند)
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم مصطفوی

22262225