افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

فرشته-چناران

ویژگی زمین یا ملک

تعداد واحدها 4 مراژ واحدها 300 متر

تعداد پارکینگ 6

 

 

قیمت

85 میلیارد تومان

 • ساختمان        
 • کاربری ملک : باغات
 • مساحت زمین : 930 متر
 • مساحت زیربنا : 500 متر
 • پایان کار : دارد
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : 2
 • وضع موجود و سال ساخت : 30 ساله
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : جنوبی
 • نما ساختمان: سنگ

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم غزل خانی

22262225