افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نیاوران

ویژگی زمین یا ملک

ملک ۳بروبر اصلی خیابان۶۵متر دارای ۳سند شاهنشاهی

۲سند که متعلق به سال۱۳۴۲ بامتراژهای۶۲۱مترو۲۴۰مترباپهنهR است

ویک سند متعلق به سال۱۳۴۶دارای پهنه Mبه متراژ ۶۷۹متراست که اینک مجوز باشگاه دارد

وبه علت قدیمی بودن سند نیاز به پایانکارنیست

قیمت

245 میلیارد تومان

 • کلنگی    
 • کاربری ملک : مسکونی-اداری
 • مساحت زمین : 1540 متر
 • مساحت زیربنا : 621 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شاهنشاهی
 • جهت ملک : جنوبی
 • نما ساختمان: سنگ

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم غزل خانی

22262225