افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نیاوران-مرجان

ویژگی زمین یا ملک

روف گاردن

ویو جنوب شهر

قدرالسهم از روز اول به نام مالکین زده می شود

 

قیمت

3000 میلیارد تومان

 • ساختمان        
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 4000 متر
 • مساحت زیربنا : 16720 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : 11
 • وضع موجود و سال ساخت : نوساز
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ-تک برگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: سیمان و سنگ

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم غزل خانی

22262225