افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

رویان علی آباد عسکرخان

ویژگی زمین یا ملک

دو زمین مقابل هم

زمین اول:17000 متر     400 متر بر اصلی جاده دارای 2 عدد سند تک برگ

400 متر بر تجاری و 400 متر بر ملک

زمین دوم: 5000 متر ساحلی جهت دسترسی زمین  17000 متری به دریا

قیمت

زمین 17000 متر    102 میلیارد تومان

زمین 5000 متر      110 میلیارد تومان

 • زمین        
 • کاربری ملک : تجاری – مسکونی
 • مساحت زمین : 17000 متر و 5000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : تک برگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم عباس زادگان

22262225