افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

منطقه رویان تا نوشهر

ویژگی زمین یا ملک

با دید ابدی جنگل در یکی از زیباترین نقاط شمال

جدول کشی شده و محصور

 

قیمت

105 میلیارد تومان

  • زمین      
  • کاربری ملک : مسکونی و کاربری
  • مساحت زمین : 14000 متر
  • مساحت زیربنا : –
  • پایان کار : –
  • دستور نقشه : –
  • پروانه ساخت : –
  • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
  • جهت ملک : –
  • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد 

سایر شرایط

خانم عباس زادگان

22262225