افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

خیابان آزادی-جنب بهبودی

ویژگی زمین یا ملک

بالکن 90 متر

بر ملک 15 متر

ملک دو کله

 

قیمت

84 میلیارد تومان

 • زمین      
 • کاربری ملک : تجاری
 • مساحت زمین : 565.87 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد :-
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ-منگوله دار
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم طاهری

22262225