افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

یافت آباد

ویژگی زمین یا ملک

موقعیت تجاری بازار مبل

دسته نقشه پیوست می باشد

انشعابات کامل

 

قیمت

110 میلیارد تومان

 • کلنگی       
 • کاربری ملک : خدماتی
 • مساحت زمین : 1469.12 متر
 • مساحت زیربنا : 814 متر
 • پایان کار : دارد
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ-تک برگ
 • جهت ملک : جنوبی
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد 

سایر شرایط

خانم طاهری

22262225