افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

لواسان-بوجان

ویژگی زمین یا ملک

 

 

قیمت

20 میلیارد تومان

 • زمین       
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 1000 متر
 • مساحت زیربنا :
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : دارای بنا و تجاری
 • نوع سند و مالکیت : وراثتی
 • جهت ملک : ج-
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد و تهاتر

سایر شرایط

خانم خسروی نیا

22262225