افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

فرشته- دکتر حسابی

ویژگی زمین یا ملک

طبقه زیر زمین 160 متر -4 طبقه بالا 264 متر

قابل سکونت 23 مستر اصلاحی

قیمت

171 میلیارد تومان

 • ساختمان        
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 632 متر
 • مساحت زیربنا : 1216 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : 5
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم خسروی نیا

22262225