افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

سوهانک

ویژگی زمین یا ملک

ویو کامل شهر

دیو و فنس کشی

قیمت

50 میلیارد تومان

 • ساختمان        
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 25000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ – تک برگ
 • جهت ملک :
 • نما ساختمان:

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

%15 درصد قابل ساخت یا توافق با شهرداری به صورت70%   30%درازای جواز ساخت بلند

خانم خسروی نیا

22262225