افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

لواسان-میدان نارون

ویژگی زمین یا ملک

ویوی ابری در لواسان و هیچ ساخت و سازی در مقابل و اطراف ملک تا آخر عمر ساخته نخواهد شد

100 متر در 3 طبقه جواز ساخت دارد

قیمت

100 میلیارد تومان

 • زمین      
 • کاربری ملک :
 • مساحت زمین : 2000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : دارد
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : تک برگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم خسروی نیا

09123077525

22262225