افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نیاوران-کاشانک

ویژگی زمین یا ملک

309 متر بنا

 72 متر سرایداری

بر20

قیمت

104 میلیارد تومان

 • زمین      
 • کاربری ملک :
 • مساحت زمین : 671متر
 • مساحت زیربنا : 309 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد واحد : –
 • وضع موجود و سال ساخت : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

در زمان مباینامه 95% دریافت می شود 5% زمان سند

سایر شرایط

خانم خسروی نیا

09123077525

22262225