افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

محمود آباد-خانه دریا

ویژگی زمین یا ملک

3 کله

65 متر بر جاده اصلی80 متر تا دریا

 

قیمت

300 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : –
 • مساحت زمین : 20000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : منگوله دار – 4 جلد سند
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225