افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

ایزدشهر

ویژگی زمین یا ملک

دارای 000/70 متر مربع پروانه  سال 1375 از دهیاری ایزده که تمدید نشده

دو بخش 320 متر بر اصلی و 700 متر بر فرعی

قابلیت توافق و مذاکره برای انبوه سازی با شهرداری

قیمت

900 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : اقامتی-تفریحی-توریستی-تجاری
 • مساحت زمین : 115000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد  و تهاتر

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225