افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

دریا کنار

ویژگی زمین یا ملک

دو طرف راه به دو خیابان – دو کله ورودی شرقی و غربی دارد

 ملک مورد نظر یکصد متر با دیوار شرقی شهرک دریاکنار فاصله دارد

 به ۳۱ قطعه تفکیک شده

 پشت مجتمع تجاری سیتی سنتر صالح-4 سند مشاع

قیمت

82 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 9130 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : تک برگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225