افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

داخل شهر جدید نمک آبرود محله برج سازی

ویژگی زمین یا ملک

زمین تفکیک شده خالی – ضوابط دستور نقشه و پتانسیل زمین

زیر زمین 2-    سطح اشغال 60 درصد

زیر زمین 1-   سطح اشغال 60 درصد

همکف و 12 طبقه   سطح اشغال 30 درصد

قیمت

127 میلیارد تومان

 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 1700 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : دارد
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225