افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

کلار آباد خوشا میان

ویژگی زمین یا ملک

حدود 240 متر مربع بر جاده فرعی و 200 متر عمق

دارای جواز ساخت

محصور و مسطع با انجام عقب نشینی دارای بنای قدیمی و انشعاب آب برق گاز

قیمت

460 میلیارد تومان

 • کلنگی – زمین                 
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 46000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ –
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225