افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نمک آبرود – محله برج سازی

ویژگی زمین یا ملک

دارای 18 طبقه مجوز ساخت با سطح اشغال 30 درصد

با تامین پارکینگ در زیر زمین           30 -40 میلیارد هزینه پروانه ساخت پرداخت شده

ملک آماده مشارکت می باشد به شرط انکه واحد های پیش بینی شده 400 متری با سند بصورت فلت یا دوبلکس

قیمت

 

 

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 3200 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : دارد
 • پروانه ساخت : دارد
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

مشارکت

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225