افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نمک آبرود

ویژگی زمین یا ملک

10 قطعه حدود 500 متری با تراکم چهار طبقه روبروی پیلوت

 

قیمت

200 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 5000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225