افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

متل قو – جنب پلاژ شهرداری

ویژگی زمین یا ملک

محصور  – بنای قدیمی

انشعابات آب و برق  – جاده اصلی به دریا

45 بر زمین ساحلی

قیمت

140 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : هتل آپارتمان
 • مساحت زمین : 5600 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225