افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

بعد از عباس آباد بطرف نشتارود بعد از پمپ بنزین سمت ساحل

ویژگی زمین یا ملک

پتانسیل تفکیک به قطعات کوچکتر با بر 20 متر جاده به ساحل را هم دارد

اخذ مجوز اسکله و مارینا و بهره برداری گردشگری از نوار 60 متر ساحلی با مالک خواهد بود

ساحلی محصور با دیوار بلوکی و آزاد از سمت دریا

قیمت

450 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : –
 • مساحت زمین : 56000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ 
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225