افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نشتارود

ویژگی زمین یا ملک

دارای 33 پروانه ساخت ویلا

عمده زمین در بافت مسکونی

دارای چشم انداز دریا

قیمت

1250 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 50000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ عرصه و اعیان
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225