افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

شیرود – نرسیده به رامسر

ویژگی زمین یا ملک

حدود 100 قطعه هرکدام به مساحت 350 الی 750 متر

هر قطعه سند تک برگ
دیوار کشی، آب ، گاز و تلفن آماده تحویل

قیمت

350 میلیارد تومان

 

 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 50000 متر
 • مساحت زیربنا : 350 متر الی 750 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : دارد
 • پروانه ساخت : دارد
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ تک برگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم احمدی

22262225