افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

صلاح الدین کلا

ویژگی زمین یا ملک

حریم نهر و یا رودخانه با با استعلام از اداره آبیاری

 

قیمت

680 میلیارد تومان

 • زمین                     
 • کاربری ملک : اقامتی – گردشگری
 • مساحت زمین : 34000 متر
 • مساحت زیربنا : هر ویلا 450 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد :  –
 • وضع موجود و عمر آن :
 • نوع سند و مالکیت :
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم اسفندیاری

22262225