افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نور – جنب شهرک آناناس

ویژگی زمین یا ملک

دید ابدی و کامل دریا و پارک جنگلی نور

هم از شهرک راه دارد هم از جاده اصلی

با سند و پیشینه کامل

بر اصلی 176 متر

قیمت

132 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی – تجاری
 • مساحت زمین : 6000 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

 

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم اسفندیاری

22262225