افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

بین نور و رستم رود

ویژگی زمین یا ملک

بر 40 متر از جاده تا ساحل

داخل زمین اسکلت نیمه ساز و بنای کارگاهی

قیمت

260 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک : مسکونی
 • مساحت زمین : 8650 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن : –
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

مشارکت

سایر شرایط

خانم اسفندیاری

22262225