افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

نور روستای انارجار

ویژگی زمین یا ملک

دارای پیشینه مدرکی کامل و معتبر

بخشی داخل بافت و بخشی الحاق به بافت با قابلیت کسب جواز ساخت

با دید کوه و شالیزار

قیمت

25 میلیارد تومان

 • زمین
 • کاربری ملک :
 • مساحت زمین : 15500 متر
 • مساحت زیربنا : –
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد طبقات : –
 • وضع موجود و عمر آن :
 • نوع سند و مالکیت :شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم اسفندیاری

22262225