افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

منطقه رویان

ویژگی زمین یا ملک

20 عدد ویلا در 4 تیپ هر ویلا 400 متر زمین و 450 متر بنا

زمین مجموعه داخل بافت مسکونی،هر ویلا با سند و پایان کار تحویل داده میشه.

قیمت

350 میلیارد تومان

 • زمین                     
 • کاربری ملک : ویلا مسکونی
 • مساحت زمین :  11000 متر
 • مساحت زیربنا : هر ویلا 450 متر
 • پایان کار : –
 • دستور نقشه : –
 • پروانه ساخت : –
 • تعداد :  20 ویلا
 • وضع موجود و عمر آن :
 • نوع سند و مالکیت : شش دانگ
 • جهت ملک : –
 • نما ساختمان: –

شرایط پرداخت

نقد

سایر شرایط

خانم اسفندیاری

22262225