زمین و مستغلات

کد فایل نوعیت موقعیت منطقه آدرس
936 زمین زمین منطقه 1 الهیه
207 زمین زمین منطقه 1 فرمانیه
316 زمین مسکونی منطقه 1 نیاوران - مقدمی (مژده)
506 زمین زمین منطقه 1 تجریش
509 زمین زمین منطقه 1 نیاوران
809 زمین زمین منطقه 1 دزاشیب
225 زمین زمین منطقه 1 آجودانیه
214 زمین زمین منطقه 1 اندرزگو
213 زمین زمین منطقه 1 زعفرانیه
813 زمین زمین منطقه 1 تجریش-کوچه کاشف
174 زمین مسکونی منطقه 1 زعفرانیه
409 زمین مسکونی منطقه 1 بوکان
931 زمین زمین منطقه 1 ولنجک
507 زمین زمین منطقه 2 شهرک غرب
504 زمین زمین منطقه 2 سعادت اباد
160 زمین زمین منطقه 2 اشرفی اصفهانی
505 زمین زمین منطقه 2 نرسیده میدان ونک
403 زمین زمین منطقه 3 نوبنیاد
175 زمین زمین منطقه 3 یخچال
918 زمین زمین منطقه 3 گلستان شمالی
450 زمین مسکونی با موقعیت اداری منطقه 3 پاسداران - گلستان 4
369 زمین زمین منطقه 10 خیابان ازادی - جنب بهبودی
910 زمین زمین منطقه 22 منطقه22
179 زمین مسکونی-تجاری منطقه 19 آیت اله سعیدی
406 زمین زمین منطقه 12 سعدی شمالی
400 زمین زمین منطقه 12 15 خرداد
401 زمین زمین منطقه 15 خاوران