افراد باهوش و نوگرای اقتصادی، همیشه از تنگناها و رکودها  برای خود فرصت های بی بدیل مالی ساخته اند.

دکتر حسین سیرانی – آینده پژوه و مشاور سرمایه گذاری ملکی

آدرس 

بلوار غربی استادیوم آزادی – خیابان آفتاب

ویژگی زمین یا ملک

 

 

 

قیمت

 

76 میلیارد

 

  • موقعیت :
  • کاربری ملک : 
  • مساحت کل : 
  • مساحت زیربنا : 
  • پایان کار :
  • دستور نقشه :
  • پروانه ساخت :
  • وضعیت اصلاحی و حریم :
  • وضع موجود و عمر آن :
  • نوع سند و مالکیت :

شرایط پرداخت

سایر شرایط

آقای رامتین سیرانی

۲۶۴۰۹۰۰۳
۰۹۱۲۱۳۹۶۲۸۹