ملک حراجی به شماره پرونده :

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

2 ) موقعیت ملک :

3 ) کاربری ملک :

4 ) مساحت زمین :

5 ) مساحت زیربنای مفید :

6 ) پایان کار :

7 ) تعداد طبقات :

8 ) تعداد واحد :

9 ) متراژ واحدها :

10 ) وضع موجود و عمر آن :

11 ) نوع سند و مالکیت :

12 ) نمای ساختمان :

1 )  5% چک رمزدار قیمت پایه ملک جهت ورود به حراج

2 ) 45% قیمت خرید حراج هنگام مبایعه نامه

3 ) 30% الباقی هنگام تحویل ملک

4 ) 20% پایانی هنگام انتقال سند

عکس ها
فیلم
اسناد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.