اداری های یکجا

کد فایل نوعیت موقعیت منطقه آدرس
450 زمین مسکونی با موقعیت اداری منطقه 3 پاسداران - گلستان 4
161 ساختمان اداری - تجاری - مسکونی منطقه 1 اقدسیه روبروی پاساژ صدف
170 ساختمان اداری منطقه 3 بوستان نهم
173 ساختمان اداری منطقه 3 دولت
176 ساختمان اداری - تجاری منطقه 1 شریعتی - روبروی داروخانه طالقانی
177 ساختمان اداری - تجاری منطقه 1 سیتی سنتر قیطریه
208 ساختمان اداری - تجاری منطقه 1 قیطریه
344 ساختمان مسکونی با موقعیت اداری منطقه 3 صدر - خروجی کیکاوس
510 ساختمان مسکونی با موقعیت اداری منطقه 2 سعادت اباد